Emisná kontrola / Jozef Lajoš +421 918 948 773

Pracovisko emisnej kontroly

Vykonávame emisné kontroly na všetky druhy vozidiel a pohonov vrátane LPG.

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu.
Registrácia na notifikáciu o blížiacom sa konci platnosti EK/TK

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

a) pravidelnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

b) zvláštnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

c) administratívnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 • Informácia o spracúvaní osobných údajov

GDPR pre IS monitorovanie výkonu emisných kontrol

CENNÍK EMISNEJ KONTROLY

Ceny za výkon emisnej kontroly platný od 1.7.2021

a) pravidelná emisná kontrola

P.č. 1.Osobné a nákladné vozidla do 3,5 t (M1, N1)Cena s DPH
1.1.Motorové vozidla M1, N1; benzín/nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT, aj s OBD.
Bez spotrebného materiálu
26,80 €
1.2.Motorové vozidla M1, N1; benzín/nafta; LPG, CNG, aj s OBD.
Bez spotrebného materiálu
31,60 €

P.č. 2.Nákladné motorové vozidla nad 3,5 tCena s DPH
2.1.Nákladné motorové vozidla nad 3,5 t; všetky druhy pohonu; M2, M3, N2, N3, traktory.
Bez spotrebného materiálu
36,40 €

b) administratívna emisná kontrola

P.č. 3.Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel Cena s DPH
3.1.Administratívna kontrola18,00 €

P.č. 4.Ostatné spotrebné jednotky Cena s DPH
4.1.Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole.2,00 €