Certifikáty

Certifikáty

V záujme dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má LAJMEX SLOVAKIA TRADING, s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 37001: 2016 / STN 37001: 2019.

certifikat_iso_ko-ek
certifikat_iso_ko-ek_anj