Certfikáty normy ISO

  • certifikat_iso_ko-ekcertifikat_iso_ko-ek_anj

    Certfikáty normy ISO

    V záujme dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má LAJMEX SLOVAKIA TRADING, s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 37001: 2016 / STN 37001: 2019.