Emisné kontroly 2019

 • Emisné kontroly 2019

  Emisné kontroly 2019

  Prečo majú staršie autá problémy prejsť, čo si priniesť a ako prebieha EK?

  Technické a emisné kontroly sú nočnou morou všetkých motoristov, ktorí poctivo udržiavajú svoje staršie vozidlá v dobrej technickej kondícii, ale v dôsledku prirodzeného starnutia techniky počúvajú o stále väčšom množstve áut s označením „nespôsobilé na prevádzku“. Podľa aktuálne dostupných správ zo slovenského internetu neprechádza emisnými kontrolami netypicky veľa vozidiel a motoristi začínajú byť zúfalí. Čo sa to stalo?

  V tomto článku sa dočítate

  • aké sú základné pojmy;
  • ako prebieha emisná kontrola;
  • čo všetko technik meria na emisnej kontrole;
  • čo si musíte priniesť so sebou na emisnú;
  • čo robiť, ak neprejdete emisnou kontrolou;

  Slovník pojmom súvisiacich s EK

  STK – stanica technickej kontroly
  PEK – pracovisko emisnej kontroly
  TS EK – poverená technická služba emisnej kontroly
  TK – technická kontrola
  EK – emisná kontrola
  OBD – On-Board Diagnostics – systém palubnej diagnostiky
  VIN – Vehicle Identification Number, jednoznačný identifikátor vozidla
  EČV – evidenčné číslo vozidla, v minulosti ŠPZ
  SCR – systém selektívnej katalytickej redukcie
  MZZ – monitorovacie záznamové zariadenie
  DÚP – detektor úniku plynu
  CO – oxid uhoľnatý
  CO2 – oxid uhličitý
  HC – nespálené uhľovodíky
  O2 – kyslík

  Pred niekoľkými dňami sme sa v samostatnom príspevku venovali zmenám v staniciach technickej kontroly (STK). Od mája musia byť všetky stanice prevádzkujúce technické a emisné kontroly vozidiel vybavené druhou generáciou kamerového systému, ktorý do každého servisného miesta priniesol povinnosť osadenia šiestich nových kamier. Na jednej strane tomuto nariadeniu zo strany Ministerstva dopravy rozumieme, zámerom je skvalitnenie kontrol a uznanie spôsobilosti iba takých vozidiel, ktoré nie sú bezpečnostným alebo zdravotným rizikom pre verejnosť.

  Vedľajším efektom tohto nariadenia zo strany štátu sú údajne iniciatívne výpovede zamestnancov STK a PEK, dlhé čakacie doby na kontroly TK a EK a tiež rapídne zvýšené množstvo vozidiel, ktoré nie sú uznané ako spôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách.

  Samotný proces emisnej kontroly sa tento rok nezmenil, kontrolujú sa rovnaké faktory ako minulý rok. Práve rok 2018 bol pre emisné kontroly určitým spôsobom prelomový, pretože sa zásadným spôsobom sprísnili. Dôvod, pre ktorý je emisná kontrola v roku 2019 pre motoristov dôvodom na stres a paniku, nachádzame v jej vynútenej dôslednosti. Technici už skrátka nemajú tak voľné ruky ako v minulosti, sú monitorovaní a nemajú priestor na to, čomu sme doteraz hovorili „prižmúrenie očí“.

  Priebeh emisnej kontroly

  Emisná kontrola prebieha tak, že vozidlo sa pristaví na vymedzený priestor kontrolovaný kamerami a technik cez informačný systém spustí proces kontroly. Systém vygeneruje unikátny čiarový kód, ktorý musí technik nasnímať čítačkou. Na videozáznamoch musí byť jednoznačne rozpoznateľné evidenčné číslo vozidla, jeho celkový obraz a stav, druh i farba karosérie. Takto sa zhotoví to, čo sa volá vstupná snímka vozidla. Na videu a a snímke musí byť zachytená aj zadná a ľavá bočná časť vozidla na stojisku a všetky tieto záznamy sú nahrávané do informačného systému, do ktorého je povinne napojená každá stanica technickej kontroly.

  Čo je dôležité, s monitorovacím záznamovým zariadením sa nesmie manipulovať.

  Následne technik mobilným záznamovým zariadením vyhotoví snímky VIN čísla vozidla, odometra (počtu najazdených km) a ďalších požadovaných údajov.

  Keď prebehne samotná emisná kontrola, technik pomocou čítačky nasníma čiarový kód, ktorý vygeneroval informačný systém pri spustení procesu kontroly. Následne pošle do systému ešte jednu fotografiu auta na stojisku a uzavrie celý proces kontroly, čím sa aj zastaví nahrávanie videa z kontroly. Vozidlo počas kontroly nesmie opustiť stojisko. Skrátka, možností na špekulácie je veľmi málo.

  Čo všetko sa meria na emisnej kontrole?

  Na vykonávanie EK sa používajú nasledovné meradlá, prístroje a zariadenia:

  a) mobilné záznamové zariadenie – zariadenie na vyhotovenie snímky VIN čísla vozidla, zobrazovanej hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti a ďalších požadovaných údajov z vozidla,
  b) monitorovacie záznamové zariadenie – zariadenie na zaznamenanie vozidla prístavného na stojisko PEK,
  c) zariadenie na meranie teploty oleja v motore,
  d) zariadenie na meranie otáčok motora. Pri použití samostatného otáčkomera musí byť zabezpečený prenos indikovanej hodnoty do záznamu o meraní,
  e) komunikačné zariadenie – zariadenie určené pre komunikáciu s OBD prostredníctvom diagnostického rozhrania vozidla v súlade s osobitým predpisom,
  f) analyzátor výfukových plynov na meranie objemových zlomkov oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch s indikáciou hodnoty lambda,
  g) zariadenie na meranie otáčok motora, uhla predstihu zapaľovania a uhla zopnutia kontaktov prerušovača,
  h) zariadenie na meranie dymivosti výfukových plynov,
  i) stacionárne detektory úniku plynu,
  j) prenosný detektor úniku plynu,
  k) zariadenie na kontinuálne odsávanie spalín,
  l) zariadenie na zjednotenie toku výfukových plynov vozidla,
  m) zariadenie na predĺženie výfukového vyústenia vozidla.

  Ministerstvo dopravy v minulom roku síce dopĺňalo metodiku TK a EK, ale to najpodstatnejšie ostalo zachované. Platí napríklad nasledovné (výber z metodiky):

  • Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.
  • Vozidlo musí umožňovať spustenie motora bez použitia iných zdrojov energie.
  • Motor vozidla musí mať stabilné voľnobežné otáčky a umožniť dosiahnutie stabilných zvýšených otáčok.
  • Príslušenstvo motora ovplyvňujúce emisie škodlivín musí byť úplné, funkčné, nepoškodené a tesné.
  • Mazacia, chladiaca a palivová sústava vozidla vrátane plynovej, musí byť pred vykonaním EK tesná. OBD systém vozidla musí byť funkčný
  • a) pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme palivo benzín, etanol, vodík prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2005,
  • b) pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme plynové palivo prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2008,
  • c) pre vozidlo so vznetovým motorom, prvýkrát prihlásenom do evidencie vozidiel po 1. januári 2008

  ZDROJ: https://www.autoviny.sk/novinky/119745/emisne-kontroly-2019-preco-maju-starsie-auta-problemy-prejst-co-si-priniest-a-ako-prebieha-ek